რეგისტრაციამ წარმატებით ჩაიარა. აქტივაციისათვის იხილეთ ელ. ფოსტა

21:05 06.03.2016

სარეგისტრაციო ფორმა

სფფ-ს მიერ ორგანიზებულ მწვრთნელთა განათლების კურსებზე კანდიდატის დაშვების საერთო კრიტერიუმები და მოთხოვნები:

სამწვრთნელო კურსი ღიაა საქართველოს მოქალაქეებისათვის

კურსზე დაიშვებიან სხვა ქვეყნის მოქალაქე პირები იმ შემთხვევაში თუ ისინი აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) თავისუფლად ფლობენ ქართულ ენას
ბ) თავისი საფეხბურთო ასოციაციიდან აქვთ წერილობითი ნებართვა კურსებზე საქართველოში მონაწილეობის შესახებ

„C“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები

 • შევსებული ონლაინ-ელექტრონული განაცხადის ფორმა
 • პირადობის / პასპორტის ასლი
 • პირადი განცხადება
 • საშუალო ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი ცნობა
 • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
 • პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობა
 • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

უეფა-ს „B“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები

 • შევსებული ონლაინ-ელექტრონული განაცხადის ფორმა
 • „C“ ლიცენზია
 • სამსახურიდან ცნობა „C“ ლიცენზიის მიღებიდან მინიმუმ 1 წლის სამუშაო სტაჟის შესახებ (ხელმოწერილი და დადასტურებული უფლებამოსილი პირის მიერ)
 • ცნობა აქტიური მწვრთნელობის ან პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობის შესახებ 12-17წ. ასაკის მოზარდთა გუნდში 
 • პირადობის / პასპორტის ასლი
 • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
 • CV
 • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

უეფა-ს „B“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები ფეხბურთელის წარმატებული კარიერის მქონე პირთათვის

 • პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობა
 • პროფესიონალი ფეხბურთელის უმაღლესი საერთაშორისო სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა:
 • მინიმუმ 200 თამაში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ან სხვა უეფა-ს წევრი ასოციაციის რანგით უმაღლეს ლიგაში
 • და/ან მინიმუმ 10 თამაში საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში
 • პირადობის / პასპორტის ასლი
 • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
 • CV
 • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

უეფა-ს „A“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები

 • შევსებული ონლაინ-ელექტრონული განაცხადის ფორმა
 • უეფა-ს მოქმედი „B“ ლიცენზია
 • სამსახურიდან ცნობა „B“ ლიცენზიის მიღებიდან მინიმუმ 1 წლის სამუშაო სტაჟის შესახებ (ხელმოწერილი და დადასტურებული უფლებამოსილი პირის მიერ)
 • ცნობა აქტიური მწვრთნელობის ან პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობის შესახებ 17წ. მოზარდთა ან უფრო მაღალი ასაკის გუნდში 
 • პირადობის / პასპორტის ასლი
 • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
 • CV
 • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

უეფა-ს „PRO“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები

 • შევსებული ონლაინ-ელექტრონული განაცხადის ფორმა
 • უეფა-ს მოქმედი „A“ ლიცენზია
 • სამსახურიდან ცნობა „A“ ლიცენზიის მიღებიდან მინიმუმ 1 წლის სამუშაო სტაჟის შესახებ (ხელმოწერილი და დადასტურებული უფლებამოსილი პირის მიერ)
 • ცნობა აქტიური მწვრთნელობის შესახებ
 • პირადობის / პასპორტის ასლი
 • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ჯანმრთელობის ცნობა
 • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
 • CV
 • კურსზე კანდიდატი დაიშვება მწვრთნელთა განათლებისა და ლიცენზირების განყოფილებასთან გასაუბრების შემდეგ

UEFA-ს "Refresh" ლიცენზიის კურსი

მეტი