რეგისტრაციამ წარმატებით ჩაიარა. აქტივაციისათვის იხილეთ ელ. ფოსტა

21:05 06.03.2016

სფფ–ის საკლუბო ლიცენზირების განყოფილების საკონტაქტო რეკვიზიტები

მისამართი

ტელეფონი/ფაქსი

ელ–ფოსტა  

ვებ–გვერდი

განყოფილების უფროსი

საბანკო რეკვიზიტები

ქ. თბილისი, 0179, ჭავჭავაძის გამზ. 76ა

8(32) 2912910

[email protected]

www.gff.ge

ბაქარ ჟორდანია

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია

ს/ს "საქართველო ბანკი"

ბანკის კოდი: BAGAGE 22

ა/ა: GE88BG0000000120626001

 ს/კოდი: 201990079

მეტი